Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại hội cổ đông
đại hội cổ đông Vinaconex
(TBTCO) - Nhiều thông tin gây xôn xao dư luận đã được Chủ tịch HĐQT Vinaconex chia sẻ thẳng thắn tại ĐHCĐ thường niên 2019 của công ty. Tại đại hội, ông Đào Ngọc Thanh khẳng định “Ai cung cấp được bằng chứng tôi lấy tiền Vinaconex mua ô tô riêng, tôi tặng ngay 1 xe Maybach”.
vinaconex
(TBTCO) - Ngoài các giao dịch khớp lệnh trực tiếp, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phiên giao dịch thỏa thuận đáng chú ý đối với cổ phiếu VCG (Vinaconex). Những xung đột “ngầm” giữa các nhóm cổ đông đang đặt ra câu hỏi Có hay không việc “tay to” đang mua gom VCG và mua để làm gì?
mb
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 874 cổ đông, chiếm tỷ lệ 76,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đã đồng thuận thông qua nhiều nội dung quan trọng.
hapro
(TBTCO) - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro; mã Ck HTM) vừa tổ chức thành công đại hội cổ đông 2019. Đại hội đã thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, với tổng doanh thu đạt 3.675 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 59,34 tỷ đồng, lần lượt bằng 105% và 273% so với thực hiện năm 2018.
DAG
(TBTCO) - Ngày 25/4, Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã ck DAG) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2019. Năm 2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.815 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 61 tỷ đồng.
ABBank
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức đại hội đồng cổ đông, thông qua nhiều quyết sách và kế hoạch quan trọng; trong đó, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 1.220 tỷ đồng.
ssi
(TBTCO) - Kết thúc năm 2018, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck SSI) đạt mức lợi nhuận ròng 1.303 tỷ đồng, vượt kế hoạch và tăng 12% so với mức lãi ròng năm 2017. Kế hoạch năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất lên đến 1.700,7 tỷ đồng.
SHB
(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (mã Ck SHB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27. Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung quan trọng trong năm 2019, trong đó SHB đã xây dựng lộ trình chuyển đổi ngân hàng số toàn diện và tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng...
HDBank
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; mã Ck HDB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2019. ĐHCĐ đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, với kế hoạch tổng tài sản đạt 249.546 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận trước thuế đạt 5.077 tỷ đồng, tăng 27% (so với 2018).