Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội cổ đông bất thường
psl
(TBTCO) - Ngày 12/11 tới, Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn (mã Ck PSL) sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 201 để xin ý kiến cổ đông thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 với mức 50% vốn điều lệ.
mpc
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã Ck MPC) thông báo sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 để thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,7 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.400 tỷ đồng lên hơn 2.157 tỷ đồng.
tcb
(TBTCO) - ĐHCĐ bất thường Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (mã Ck TCB) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 12 bằng nguồn tiền từ vốn chủ sở hữu để nâng vốn điều lệ lên 34.965 tỷ đồng, tức gấp 3 lần hiện tại.
DHCD Eximbank
(TBTCO) - Tại ĐHCĐ bất thường sáng 15/12, đã lộ diện 9 ứng viên chạy đua vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB). Điều bất ngờ là có tới 6 ứng viên mới xuất hiện và 2 đại diện đến từ NamABank đột nhiên vắng bóng.
đại hội cổ đông shb
(TBTCO) - Ngày 24/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015. Đại hội đã thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính CP Vinaconex – Viettel (VVF) vào SHB, với tỷ lệ tán thành của gần 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
SHB
(TBTCO) - Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), vào ngày 24/10 tới đây, ngân hàng này sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua giao dịch, sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel (VVF) vào SHB.
gp bank
(TBTCO) - Sáng 27/6, ĐHCĐ bất thường lần 2 của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) đã không đủ điều kiện tiến hành vì cổ đông có mặt chỉ đại diện cho 32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
SCB
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa cho biết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 vào ngày 30/6/2015 về nội dung thông qua phương án sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank).
(TBTCO) - CtyCP Sông Đà 6 (SD6) vừa có thông báo mời họp cổ đông bất thường, để thông qua việc tăng vốn điều lệ từ hơn 192,2 tỷ đồng lên hơn 347,7 tỷ đồng theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho Tổng công ty Sông Đà và sử dụng số tiền thu được.