Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh
k
(TBTCO) - Ngày 31/10, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ninh lần thứ III. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 162.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.