Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 20152020
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
(TBTCO) - Sáng ngày 21/5/2015, Đảng bộ Học viện Tài chính (HVTC) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2015 -2020. Đồng chí Vũ Thị Mai, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã dự và chỉ đạo tại đại hội.