Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại hội đảng bộ
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Đảng bộ Cục Thuế TP. Hải Phòng đề ra mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước nội địa giai đoạn 2021 - 2025 đạt 269.900 tỷ đồng và hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng về công tác thuế được giao hàng năm.
Tổng cục dự trữ
(TBTCO) - Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đặt ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng lực lượng dự trữ nhà nước có tiềm lực vững mạnh, với cơ cấu hợp lý sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.
Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước sát sao chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan
(TBTCVN) - Bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới, với niềm tin thắng lợi mới.
Ban KTTW
(TBTCO) - Với tỷ trọng nông nghiệp trong GDP và dân số tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp còn lớn, trước mắt, tỉnh Bến Tre cần quan tâm phát triển nông nghiệp để giải quyết cuộc sống và lao động ở nông thôn.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn
(TBTCO) - Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Trung ương đang đặt ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cải cách, đổi mới, hiện đại hóa và phát triển, nhằm hướng tới xây dựng một kho bạc số, hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả và bền vững.
Cục HQHP
(TBTCO) - Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để từng bước phát huy vai trò, nâng cao vị thế và tạo được nhiều kết quả nổi bật.
Ban Kinh tế trung ương
(TBTCO) - Với 13 nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) tham mưu, chủ trì, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một trong những nhiệm kỳ có nhiều nghị quyết, kết luận nhất trong các thời kỳ của Ban KTTW.
a tuyen
(TBTCO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 21 người. Ông Đinh Ngọc Thắng – Cục trưởng được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Hội nghị cũng bầu 4 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2015.
hà giang
(TBTCO) - Làm việc tại tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) Nguyễn Văn Bình đề nghị Hà Giang cần phấn đấu trở thành nơi đáng sống, đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.