Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại hội đảng tổng cục thuế
cục công nghệ thông tin
(TBTCVN) - Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế, các chi bộ và đảng bộ bộ phận (trực thuộc Tổng cục Thuế) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành Thuế.