Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại hội điển hình tiến tiến
ngành tài chính
(TBTCO) - Giai đoạn 2016 - 2020, toàn ngành Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua hướng vào thực hiện các mục tiêu chính trị của ngành. Cụ thể, phấn đấu đạt tỷ lệ huy động vào Ngân sách Nhà nước bình quân 20 -21% GDP (trong đó, huy động từ thuế, phí khoảng 19 - 20% GDP)...
Thứ trưởng Mai trao cờ
(TBTCO) - Chiều ngày 29/5, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến lần thứ IV. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.