Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội đồng cổ đông
scb
(TBTCO) - Ngày 7/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030, trong đó, riêng năm 2020 - 2021 tăng thêm 5.000 tỷ đồng.
PTI
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Theo đó, năm 2020, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 6.250 tỷ đồng.
BIC
(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 105.450.935 cổ phần, chiếm 89,92% cổ phần có quyền biểu quyết.
vtb
(TBTCO) - VietinBank đã có 3 bước đột phá quan trọng là đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới phương thức kinh doanh và quản trị chi phí hiệu quả.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
CMC
(TBTCO) - Tập đoàn Công nghệ CMC (mck CMG) đã quyết định chia cổ tức cho cổ đông năm tài chính 2018 với tỷ lệ chi trả là 15% bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4,088% (tổng cổ tức và cổ phiếu thưởng cổ đông nhận được là hơn 19%).
PTI
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thống nhất việc bầu ông Ko Young Joo (sinh năm 1967, quốc tịch Hàn Quốc) làm thành viên hội đồng quản trị, thay thế cho ông Park Je Kwang.
BIC
(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 105.414.006 cổ phần, chiếm 89,9% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.
PV dầu khí
(TBTCO) - Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019, đặt mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu hơn 32.769 tỷ đồng, nộp hơn 1.304 tỷ đồng tiền thuế.