Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại lý bảo hiểm nhân thọ
Tong cong ty Buu dien Viet Nam VNPost.jpg
(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietNamPost) vừa ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền.
; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện.
(TBTCO) - Nghị quyết số 63/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã gỡ vướng cho DN bảo hiểm, tạo cơ hội cho DN triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện và các sản phẩm bảo hiểm nhóm, bảo hiểm sức khỏe... cũng như tạo thuận lợi cho đại lý bảo hiểm trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân.
Hệ thống dữ liệu AVICAD sẽ cung cấp tất cả các thông tin về các đại lý bảo hiểm
(TBTCO) - Tất cả các đại lý bị DN bảo hiểm đưa vào danh sách "đại lý đen" sẽ không được DN bảo hiểm khác tuyển dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm trong thời hạn 3 năm tính từ ngày bị đưa vào danh sách đen.
(TBTCO) - Chiến lược phát triển đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, tăng số lượng đại lý toàn thời gian nhằm nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ bước đầu đã mang lại hiệu quả. 9 tháng đầu năm, số lượng đại lý bảo hiểm bị đưa vào "danh sách đen" đã giảm 40% với cùng kỳ, chỉ còn 213 đại lý.