Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại lý hải quan
Đại lý hải quan
(TBTCO) - Trong tháng 8/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động một số đại lý hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa…
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố 10 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó có 8 TTHC mới và 2 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Trong tháng 7/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động một số đại lý hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh…
Cán bộ hải quan hỗ trợ đại lý làm thủ tục hải quan hoàn thiện tờ khai.
(TBTCVN) - Để đại lý làm thủ tục hải quan (ĐLHQ) chuyên nghiệp, thực sự trở thành cánh tay nối dài giúp cơ quan hải quan cũng như doanh nghiệp xuất nhập khẩu giảm áp lực công việc, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BTC (TT 22) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC.
hải quan huế
(TBTCO) - 8 doanh nghiệp vừa được Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định công nhận được phép làm thủ tục đại lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Gia Lai...
Đại lý hải quan
(TBTCO) - 1 doanh nghiệp và 1 cá nhân vừa bị Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt và thu hồi chứng nhận hoạt động đủ điều kiện hoạt động làm thủ tục đại lý hải quan.
(TBTCO) - Mới đây, Trường Hải quan Việt Nam có thông báo về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
ha noi
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi đến hơn 205 đại lý làm thủ tục hải quan trên cả nước đề nghị khắc phục các hạn chế, sai sót, thực hiện chế độ báo cáo, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 409/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động đại lý thủ tục hải quan của Công ty cổ phần Long Sơn (Công ty Long Sơn), do không đáp ứng theo yêu cầu Luật Hải quan.