Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại lý hải quan
hải quan
(TBTCO) - Trong nửa đầu tháng 8/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định chấm dứt, tạm dừng hoạt động đại lý hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội, Lạng Sơn, TP. Hồ Chí Minh…
hq
(TBTCO) -Việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 cho các đại lý làm thủ tục hải quan được Trường Hải quan Việt Nam tổ chức trong tháng 6/2020 với tinh thần công khai, công bằng, minh bạch thông qua phương thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính và cho kết quả ngay.
Hải quan Hải Phòng
(TBTCO) - Với mục tiêu lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp (DN) để ngày càng có sự phục vụ tốt hơn, Hải quan Hải Phòng (HQHP) đã tăng cường thiết lập cơ chế trao đổi thông tin với DN. Từ sự trao đổi này, các khó khăn, vướng mắc của DN đã được giải quyết kịp thời, hàng hóa được thông quan nhanh chóng.
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định tiếp tục làm thủ tục hải quan cho 5 doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Ninh Bình, sau khi đáp ứng các quy định của Luật Hải quan và của Bộ Tài chính.
TCHQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định cho 5 doanh nghiệp (DN) tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục làm đại lý thủ tục hải quan, sau khi đáp ứng các quy định của Luật Hải quan và của Bộ Tài chính.
Đại lý hải quan
(TBTCO) - Trong tháng 8/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động một số đại lý hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa…
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố 10 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó có 8 TTHC mới và 2 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Trong tháng 7/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động một số đại lý hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh…
Cán bộ hải quan hỗ trợ đại lý làm thủ tục hải quan hoàn thiện tờ khai.
(TBTCVN) - Để đại lý làm thủ tục hải quan (ĐLHQ) chuyên nghiệp, thực sự trở thành cánh tay nối dài giúp cơ quan hải quan cũng như doanh nghiệp xuất nhập khẩu giảm áp lực công việc, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BTC (TT 22) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC.