Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại lý hải quan tại đà nẵng
hải quan Đà Nẵng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thủ tục hải quan cho 12 doanh nghiệp (DN, gồm 7 DN và 5 chi nhánh DN) hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…