Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại lý làm thủ tục hải quan
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban các quyết định chấm dứt hoạt động làm thủ tục đại lý hải quan đối với 1 doanh nghiệp (DN) tại Bình Dương và 2 DN tại TP. Hồ Chí Minh do không đáp ứng được quy định của Luật Hải quan…
đại lý thủ tục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đại lý làm thủ tục hải quan giai đoạn 2019 – 2022. Theo đó, sẽ xây dựng mô hình hợp tác hải quan – đại lý – doanh nghiệp trong hỗ trợ, sử dụng, cung ứng dịch vụ đại lý...
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động một số đại lý hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng do không đáp ứng quy định của Luật Hải quan 2015, Thông tư 12/2015/TT-BTC.
hải quan nội bài
(TBTCO) - 5 doanh nghiệp vừa được Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định công nhận được phép làm thủ tục đại lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cán bộ hải quan
(TBTCO) - 6 doanh nghiệp vừa được Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định công nhận được phép làm thủ tục đại lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, có trụ sở tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh…
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Hàng loạt mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc doanh nghiệp hoạt động tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã bị Tổng cục Hải quan thu hồi do không đáp ứng được quy định của Luật Hải quan 2015, Thông tư 12/2015/TT-BTC và các quyết định của Tổng cục Hải quan.
dai ly hai quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định về thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.