Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại lý thủ tục hải quan
Hải quan Việt Nam
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động làm đại lý hải quan cho 3 doanh nghiệp có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
TCHQ
(TBTCO) - Nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN), Tổng cục Hải quan đã có các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động làm đại lý hải quan cho các DN có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh và Lạng Sơn.
TCHQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định cho 5 doanh nghiệp (DN) tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục làm đại lý thủ tục hải quan, sau khi đáp ứng các quy định của Luật Hải quan và của Bộ Tài chính.
Bình Dương
(TBTCO) - Trong tháng 10/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động đại lý thủ tục hải quan của 17 doanh nghiệp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của một số cá nhân...
TCHQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận đại lý thủ tục hải quan đối với 4 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3917/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động đại lý thủ tục hải quan của Công ty TNHH Hà Linh Lạng Sơn (Công ty Hà Linh).
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động đại lý thủ tục hải quan của Công ty TNHH Logistics XNK, Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại XNK Tây Nam, Công ty TNHH thương mại Nhật Minh Tân...
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Trong 15 ngày cuối tháng 8, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với 11 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
(TBTCO) - Trong 15 ngày đầu tháng 7, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với 14 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.