Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại lý thủ tục hải quan
TCHQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận đại lý thủ tục hải quan đối với 4 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3917/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động đại lý thủ tục hải quan của Công ty TNHH Hà Linh Lạng Sơn (Công ty Hà Linh).
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động đại lý thủ tục hải quan của Công ty TNHH Logistics XNK, Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại XNK Tây Nam, Công ty TNHH thương mại Nhật Minh Tân...
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Trong 15 ngày cuối tháng 8, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với 11 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
(TBTCO) - Trong 15 ngày đầu tháng 7, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với 14 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.
hải lý hải quan
(TBTCO) - Ngày 7/6, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với 8 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Quảng Ninh.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tính từ đầu tháng 5 đến nay, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với 15 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Lạng Sơn và Hải Phòng.
đại lý hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 902/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển I.H.T Việt Nam, trụ sở quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
đại lý thủ tục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với 9 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Tây Ninh.