Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại sứ Cecilia Piccionni
Y
(TBTCO) - Với mục đích xúc tiến thương mại Ý tại khu vực châu Á, biến Việt Nam thành cửa ngõ chiến lược cho thương mại Ý tại châu Á, trong 2 ngày 10-11/7, Phòng Thương mại Ý (Icham) Việt Nam cùng 11 phòng thương mại Ý tại khu vực châu Á tổ chức sự kiện "Lifestyle made in Italy" lần thứ 2 tại Hà Nội.