Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại sứ Craig Chittick
kyket
(TBTCO) - Chiều 9/2, tại Hà Nội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã ký kết thỏa thuận tài trợ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2018 - 2022 với tên gọi tắt Aus4Transport.
cc
(TBTCO) - Ngày 11/4, Đại sứ Australia- Craig Chittick và Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Ousmane Dione đã ký văn kiện đối tác mới trong vòng 5 năm, với số tiền tài trợ 25 triệu AUD (đô-la Úc) nhằm tiếp tục cùng hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam.