Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại sứ nguyễn nguyệt nga
đại sứ nguyễn nguyệt nga
(TBTCO) - Ngày 10/12, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình Liên hoan Ẩm thực lần thứ V năm 2017, tại khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội).