Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại suy thoái
Những nhân tố có thể đẩy thế giới quay lại vòng suy thoái
(TBTCO) - Đã 7 năm trôi qua kể từ khi thế giới xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên về một cuộc khủng hoảng, vậy mà chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát ra. Trên thực tế, những dấu hiệu tích cực gần đây về một triển vọng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu lại có vẻ “vui mừng hơi sớm”.