Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong “Việt Nam Anh Kiệt”
DaituongVoNguyenGiap
(TBTCO) - Với lòng ngưỡng mộ các bậc tiền bối từng lập nên công lao bất hủ với dân với nước, tác giả Đặng Duy Phúc đã biên soạn cuốn “Việt Nam Anh Kiệt” được NXB Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2003. Dưới đây là phần giới thiệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong “Việt Nam Anh Kiệt”.