Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đảm bảo ANTT tuyến biên giới Lạng Sơn
Trần đại quang
(TBTCO) - Ngày 16/2, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an đến kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tuyến biên giới Lạng Sơn.