Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dân số thế giới
dan so
(TBTCO) - Dân số thế giới hiện tại là 7,6 tỷ người và dự kiến sẽ tăng thêm 1 tỷ người vào năm 2030.
Chỉ 1/3 người Việt Nam có tài khoản ngân hàng: World Bank
(TBTCO) - Báo cáo mới nhất mà Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố cho biết, còn khoảng 2 tỷ người trưởng thành (trên 15 tuổi) trên thế giới chỉ sử dụng tiền mặt, trong đó chỉ 1/3 dân số Việt Nam có tài khoản ngân hàng.