Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dân tộc thiểu số
wb
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), cần xác định lại trọng tâm của công tác dân tộc trong tương lai và thúc đẩy các cơ chế, chính sách hiện có. Đồng thời, tăng cường các thể chế và chủ thể của thị trường để hỗ trợ việc kinh doanh tại các vùng dân tộc thiểu số.
cntt
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025”.
đất nông nghiệp
(TBTCO) - Ông Phùng Văn Thịnh (Phú Yên) là người Kinh, vợ ông là người dân tộc thiểu số. Ông có 2 thửa đất nông nghiệp cạnh nhau.
chi dao
(TBTCO) - Thủ tướng chỉ thị về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 6,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em, hộ gia đình nghèo vùng dân tộc thiểu số...
trẻ em
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đồng ý việc sử dụng 6,3 tỷ đồng người dân ủng hộ người nghèo qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018.
giam ngheo
(TBTCO) - Tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam đã giảm đáng kể từ 15,9% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2016 - khoảng 6 triệu người đã thoát nghèo. Song, khoảng cách nghèo giữa các vùng miền và các nhóm dân tộc vẫn là thách thức lớn đối với Việt Nam.
trương hoc
(TBTCO) - Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước khuyến khích các đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số...
tín dụng chính sách
(TBTCO) - Theo Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (HCSN) Bộ Tài chính, trên 1,4 triệu khách hàng là hộ dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ là 44.587 tỷ đồng.
dư nợ tín dụng
(TBTCO) - Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết trong số gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trong cả nước, có gần 1,5 triệu hộ đồng bào dân tộc thiểu số với mức dư nợ bình quân đạt 30,6 triệu đồng/hộ.