Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đăng ký
tna
(TBTCO) - Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã Ck TNA) thông báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Quang Hòa vừa đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu đến hết ngày 6/3.
ck
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kim Ngọc Nhân (địa chỉ 60A khu đấu giá quyền sử dụng đất, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
x
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
cls
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh (XMCT).
qn
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi (mã Ck AQN).
thi
(TBTCO) - Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế số lượng người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiếm toán viên, kế toán viên để có thể sắp xếp, tổ chức số lượng kỳ thi cho phù hợp với nhu cầu của đa số người đăng ký dự thi.
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước (mã ck THP).
dp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1047/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 1046/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1HN).
Doanh nghiệp
(TBTCO) - Tính chung 11 tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 163,6 nghìn DN, tăng 6,8%. Trung bình, mỗi tháng có gần 14,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.