Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đăng ký giao dịch
25
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 566/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội.
lao động
(TBTCO) - Ngày 1/6, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2020/TT-BTC và Thông tư số 50/2020/TT-BTC. Theo các nội dung thông tư này đã giảm phí từ 20 – 30% đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động.
hỗ trợ trong dịch covid-19
(TBTCO) - Dự kiến, tổ chức, cá nhân đăng ký văn bản thông báo việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ còn phải nộp phí là 15.000 đồng/hồ sơ; cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ nộp phí gần 13.000 đồng/trường hợp.
x
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.
cls
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh (XMCT).
qn
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi (mã Ck AQN).
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước (mã ck THP).
dp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1047/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 1046/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1HN).
ss
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 856/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược Danapha.