Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đăng ký hộ tịch
le phi quoc tich
(TBTCO) - Từ 15/8/2017, người di cư tự do theo Thỏa thuận Việt Nam và Lào được miễn lệ phí về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.
lệ phí đăng ký hộ tịch
(TBTCO) - Từ 1/1/2016, đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước... sẽ được miễn phí.