Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đăng ký thuế điện tử mức độ 3
đăng ký thuế điện tử
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa trình Bộ Tài chính đề xuất việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử ở mức độ 3, 4, áp dụng tại Hải Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa.