Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đặng Quyết Tiến
CPH
(TBTCO) - Tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm là một trong những nguyên nhân khiến quá trình cổ phần hóa, thoái vốn chậm trễ. Các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong quá trình cổ phần hóa vẫn còn chưa cụ thể, tạo ra tâm lý băn khoăn, ngại trách nhiệm.
CPH
(TBTCO) - Cơ chế chính sách liên tục được hoàn thiện, các vướng mắc đặc thù đã được cùng bàn thảo, làm việc để tìm giải pháp tháo gỡ, song hoạt động cổ phần hoá, thoái vốn 6 tháng đầu năm 2019 vẫn rất chậm, đến nay mới đạt 28% kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020.
họp báo, đặng quyết tiến, cổ phần hóa
(TBTCO) - Theo ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (DN), Bộ Tài chính, nguyên nhân chậm nhất trong cổ phần hóa (CPH) là xử lý đất đai. Trong năm 2019, đây vẫn là vấn đề trọng tâm phải thực hiện, bởi nếu không quyết liệt, không trách nhiệm thì không thể hoàn thành nhiệm vụ.
ĐQT
(TBTCO) - Chiều 19/11, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN), Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức họp báo chuyên đề để thông tin về Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN nhà nước (DNNN), dự kiến diễn ra sáng ngày 21/11/2018.
VGP
(TBTCO) - Dự kiến vào ngày 28/9 tới, Thủ tướng Chính phủ cùng hai Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội toàn quốc của về cải cách, đổi mới DNNN. Hội nghị sẽ nhìn lại chặng đường cải cách DNNN đã qua, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công cuộc sắp xếp, đổi mới DNNN.
ĐQT
(TBTCO) - Sau cổ phần hoá, hầu hết các doanh nghiệp (DN) hoạt động tốt hơn về nhiều mặt. Cổ phần hóa đem lại xu hướng mới, động lực mới cho DN phát triển. Tuy nhiên, "điểm nghẽn" lớn nhất trong cổ phần hoá hiện nay là khâu tổ chức thực hiện và sự quyết tâm của người đứng đầu DN.
Quá trình CPH DNNN sẽ thay đổi về chất trong thời gian tới.
(TBTCVN) - Mới đây, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 60/2018/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và cổ phần hóa DN nhà nước (CPH DNNN).
Cục TCDN
(TBTCO) - Sáng 25/12, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc Họp báo chuyên đề về chính sách, tình hình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2017.
cổ phần hóa
(TBTCVN) - Năm 2017, hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn đã có bước tiến lớn về chất. Nhà nước công bố và thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn ở những doanh nghiệp (DN) quy mô rất lớn.