Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đảng ủy Bộ Tài chính
ran mắt ban chấp hành khóa mới
(TBTCO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng ủy Bộ Tài chính lần thứ XXV.
dịch covid 19
(TBTCO) - Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020 được Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng như tới các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
đại hội đảng các cấp
(TBTCO) - Chiều 24/2, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
đại hội đảng bộ bộ tài chính
(TBTCO) - Sáng ngày 19/2, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì và điều hành hội nghị.
Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết công tác Đảng năm 2019
(TBTCO) - Ngày 16/1/2020, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
đảng ủy bộ tài chính
(TBTCO) - Ngày 16/1/2020, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Hướng tới đại hội đảng lần thứ 13
(TBTCO) - Sáng 19/7, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng.
Đảng bộ Bộ Tài chính
(TBTCO) - Toàn bộ các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Đảng, đồng thời quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết công tác Đảng năm 2018
(TBTCO) - Ngày 22/1/2019, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì hội nghị.