Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đảng với Thanh niên
Kho bạc Sóc Trăng
(TBTCO) - Chi đoàn KBNN Sóc Trăng vừa tổ chức buổi đối thoại giữa cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị với Đoàn viên thanh niên, chủ đề “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng”.