Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa danh sách 144 đơn vị nợ thuế
anh mạnh
(TBTCO) - Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 12 năm 2016 danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 100,41 tỷ đồng.