Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa danh thắng Côn Sơn-Kiếp Bạc
chua dong
(TBTCO) - UBND tỉnh Hải Dương vừa nhất trí chủ trương phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang lập hồ sơ đề nghị công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.