Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa danh tính 3 người Việt
mh17
(TBTCO) - Liên quan đến thông tin có 3 người Việt trên chuyến bay mang số hiệu MH 17 của Hàng không Malaysia (Malaysia Airlines), các cơ quan chức năng Malaysia đã cung cấp danh tính về 3 nạn nhân xấu số này.