Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đào tạo chuyên sâu
đào tạo chuyên sâu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
(TBTCO) - Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam đang đi vào giai đoạn nước rút. Việc đào tạo, hướng dẫn để áp dụng IFRS cho lập và trình bày báo cáo tài chính nằm trong kế hoạch triển khai đề án và hết sức cấp thiết.
chuẩn mực kế toán
(TBTCO) - Từ ngày 15/8 đến 17/8, tại Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về chuẩn mực kế toán.
Đào tạo nguồn nhân lực
(TBTCVN) - Nhận thức được nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và quyết định đến sự phát triển của toàn hệ thống nên trong bất kỳ giai đoạn nào, phát triển nguồn nhân lực luôn được Kho bạc Nhà nước (KBNN) đặt lên hàng đầu.