Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đào tạo nghề
bộ đội xuất ngũ
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) đang tiếp thu ý kiến của các địa phương để tiến hành sửa đổi Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
trong
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) cho biết.
đào tạo nghề
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
ds dm
(TBTCO) - Dự án Hợp tác đào tạo nghề Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn I đã hoàn thành, đạt hầu hết các mục tiêu then chốt như dự kiến và được đánh giá phù hợp với nhu cầu của hệ thống giáo dục dạy nghề Việt Nam.
dao
(TBTCVN) - Lao động yếu thế là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc cách mạng công nghệ đang diễn biến nhanh chóng hiện nay, do đó, đòi hỏi phải đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề để đảm bảo việc làm cho những đối tượng này.
đào tạo nghề
(TBTCO) - Cả nước đã có 2,9 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, hơn 80% trong số đó tìm được việc làm sau học nghề. Tuy nhiên, để việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực sự có hiệu quả, cần gắn đào tạo với doanh nghiệp, với thị trường lao động.
Đào tạo nghề
(TBTCO) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp có đào tạo nghề cho lao động chiếm rất thấp (chỉ 36,29%), trong đó thấp nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước (30,18%).
hoi thao
(TBTCO) - Chất lượng giáo dục nghề nghiệp chỉ được nâng lên khi các trường nghề và doanh nghiệp có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp có hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn còn ở mức khiêm tốn và chưa có nhiều đột phá.
day nghe
(TBTCO) - Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) mở hướng tới việc gỡ bỏ mọi rào cản về pháp lý, kỹ thuật, tài chính để tạo thuận lợi, công bằng cho tất cả mọi người về cơ hội tiếp cận với các dịch vụ đào tạo nghề, bao gồm học nghề, khởi nghiệp và có việc làm.