Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
(TBTCO) - Tính đến 15/9/2013, vốn nước ngoài vào cổ phiếu niêm yết đạt gần 8 tỷ USD, cổ phiếu chưa niêm yết (không tính vốn M&A) đạt 1,2 tỷ USD và vào thị trường trái phiếu đạt 2,2 tỷ USD, lượng tiền mặt còn dư ước khoảng 300 triệu USD...