Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đất nền Nha Trang
du lich nha trang
(TBTCO) - Theo khảo sát của Savills, tính đến cuối năm 2014, thị trường Nha Trang có 18 dự án khách sạn 4 và 5 sao. Trong năm 2015, thị trường này dự kiến sẽ có khoảng 3.200 phòng từ 6 dự án 4 và 5 sao.