Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đất sai phép
đại học bách khoa hà nội
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trong khuôn viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.