Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đạt trên 7%
Bà Rịa- Vũng Tàu: Tăng trưởng GDP đạt trên 7%
(TBTCO) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GDP của địa phương này đã đạt 7,04%. Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu về kinh tế của Bà Rịa- Vũng Tàu cũng có giá trị tăng trưởng tốt.