Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Data center.
ch
(TBTCO) - Data center ở Việt Nam giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD ngoại tệ mỗi năm trả tiền băng thông quốc tế. Ngoài ra có các lợi ích khác như thời gian trễ (lag time) giảm, dễ áp dụng tiêu chuẩn bảo mật của Việt Nam, bảo trì và chăm sóc khách hàng tiện lợi.
hai nam
(TBTCO) - Công ty TNHH Hải Nam trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam, đặc biệt là ở các trung tâm dữ liệu (Data center).