Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DATC
da
(TBTCVN) - Xử lý nợ xấu trong giai đoạn kinh tế suy thoái, khủng hoảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nước để giúp nền kinh tế sớm phục hồi.
datc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Kế hoạch Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý thị trường mua bán nợ. Theo đó, sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong cơ chế, chính sách pháp luật đối với hoạt động xử lý, thu hồi nợ xấu.
no
(TBTCVN) - Dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty THNN một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang được Bộ Tài chính hoàn thiện đã bổ sung và làm rõ thêm nhiều vấn đề về quy mô, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp (DN).
DATC
(TBTCO) - Năm 2020, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ tập trung hoàn thiện thể chế hoạt động để khắc phục bất cập và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường mua bán nợ, trong đó có sớm trình các cấp ban hành nghị định về cơ chế hoạt động của DATC; Đề án chiến lược kinh doanh...
Phạm Quang Toản
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Phạm Quang Toản – Chánh Văn phòng Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/12/2019.
ton
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 3,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor, do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 2.460 đồng/cổ phần.
datc
(TBTCVN) - Để nâng cao tính pháp lý, hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phát triển thị trường mua bán nợ, hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình Chính phủ dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC, với những nội dung mới.
Công ty mua bán nợ Việt Nam
(TBTCVN) - Sau 16 năm hoạt động với vai trò là công cụ quan trọng của Chính phủ để hỗ trợ quá trình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và tổ chức kinh doanh theo cơ chế thị trường, có thể nói, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
datc
(TBTCVN) - Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh và biến động khó lường của các thị trường, khái niệm “công ty zombie” trở nên quen thuộc và ngày càng trở thành vấn đề đối với các nền kinh tế toàn cầu.