Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DATC
DATC
(TBTCO) - Năm 2020, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ tập trung hoàn thiện thể chế hoạt động để khắc phục bất cập và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường mua bán nợ, trong đó có sớm trình các cấp ban hành nghị định về cơ chế hoạt động của DATC; Đề án chiến lược kinh doanh...
Phạm Quang Toản
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Phạm Quang Toản – Chánh Văn phòng Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/12/2019.
ton
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 3,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor, do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 2.460 đồng/cổ phần.
datc
(TBTCVN) - Để nâng cao tính pháp lý, hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phát triển thị trường mua bán nợ, hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình Chính phủ dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC, với những nội dung mới.
Công ty mua bán nợ Việt Nam
(TBTCVN) - Sau 16 năm hoạt động với vai trò là công cụ quan trọng của Chính phủ để hỗ trợ quá trình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và tổ chức kinh doanh theo cơ chế thị trường, có thể nói, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
datc
(TBTCVN) - Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh và biến động khó lường của các thị trường, khái niệm “công ty zombie” trở nên quen thuộc và ngày càng trở thành vấn đề đối với các nền kinh tế toàn cầu.
Diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế lần thứ 6
(TBTCO) - Hội thảo đào tạo IPAF lần thứ 6 được tổ chức nhằm tập trung thảo luận, trao đổi và chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực quản lý tài sản xấu để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của từng quốc gia, khu vực đưa ra những giải pháp cần thiết đảm bảo sự ổn định tài chính – kinh tế.
noi
(TBTCVN) - Sự thay đổi của thị trường tài chính, thị trường mua bán nợ cũng như yêu cầu của tiến trình cổ phần, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cho thấy sự cấp thiết phải có cơ chế mới thông thoáng, đồng bộ.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các nước được phép đưa ra Danh mục bảo lưu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đặc thù không thuộc diện điều chỉnh của hiệp định. Công ty DATC và SCIC thuộc danh mục loại trừ của Việt Nam.