Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đấu giá
bán đấu giá HNX
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 3, trên HNX diễn ra 2 phiên bán đấu giá với tỷ lệ chào bán thành công 100%. Tổng số tiền thu được của 2 phiên đấu giá đạt hơn 403 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 204 tỷ đồng.
dg
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 14,3 triệu cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do UBND tỉnh Hậu Giang sở hữu, với mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.
KLM
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (TKV) đã bán hết 100% số cổ phần chào bán tại Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 61,5 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Giá dầu thô thế giới đột ngột giảm mạnh là tín hiệu lạc quan cho công tác điều hành giá xăng dầu nói riêng và chỉ số giá tiêu dùng nói chung.
ci
(TBTCO) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ 17,56 triệu cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5).
đấu giá tài sản
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC (Thông tư số 45) quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
o to
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 5/3/2020.
bán đấu giá HNX
(TBTCO) - Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), tất cả các phiên đấu giá cổ phần trong tháng đầu tiên của năm 2020 đều bán hết 100% số lượng cổ phần chào bán. Tổng số tiền thu về sau đấu giá đạt hơn 341 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm hơn 133 tỷ đồng.
DATC
(TBTCO) - Năm 2020, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ tập trung hoàn thiện thể chế hoạt động để khắc phục bất cập và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường mua bán nợ, trong đó có sớm trình các cấp ban hành nghị định về cơ chế hoạt động của DATC; Đề án chiến lược kinh doanh...