Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đấu giá cổ phần
thanh nien
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá 4,8 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh Niên sở hữu, với mức giá khởi điểm là 11.350 đồng/cổ phần.
li
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,1 triệu cổ phần của Công ty CP Lilama 69-1 và 1,4 triệu cổ phần của Công ty CP Lilama 18, do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) sở hữu.
tanduoc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá 850.000 cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã Ck DP3), với mức giá khởi điểm là 66.000 đồng/cổ phần.
li
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,4 triệu cổ phần của Công ty CP Lilama 10 và 2,5 triệu cổ phần của Công ty CP Lilama 69-3, do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam sở hữu.
cl
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 2,7 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò, với mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/ cổ phần do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu.
cty
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 4,8 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (mã Ck HTU), với mức giá khởi điểm là 10.642 đồng/ cổ phần do UBND tỉnh Hà Tĩnh sở hữu.
ht
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá trọn lô hơn 14 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình, với mức giá khởi điểm là hơn 252 tỷ đồng/lô cổ phần do UBND tỉnh Ninh Bình sở hữu.
hn
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam do UBND tỉnh Hà Nam sở hữu, với mức giá khởi điểm là 22.500 đồng/cổ phần.
te
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,7 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sở hữu, với mức giá khởi điểm là 12.800 đồng/cổ phần.