Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đấu giá cổ phần
mb
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 53,4 triệu cổ phần của Ngân hàng Quân đội (MBBank, mã chứng khoán MBB), do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sở hữu, với mức giá khởi điểm là 19.641 đồng/cổ phần.
m
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 2,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa, với mức giá khởi điểm là 14.600 đồng/cổ phần.
cnt
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,5 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, với mức giá khởi điểm là 11.900 đồng/cổ phần.
th
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,4 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội, với mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.
lo
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum, với mức giá khởi điểm là 12.700 đồng/cổ phần.
ipo
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 5,4 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương, với mức giá khởi điểm là 12.500 đồng/cổ phần.
ln
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,7 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, với mức giá khởi điểm là 12.500 đồng/cổ phần.
tay ninh
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,7 triệu cổ phần cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, với mức giá khởi điểm là 13.060 đồng/cổ phần.
che
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 3,8 triệu cổ phần cho Công ty TNHH MT Chè Biển Hồ, với mức giá khởi điểm là 12.000 đồng/cổ phần.