Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đấu giá khoáng sản đợt 1
daugia
(TBTCO) - Theo dự kiến của Tổng cục Địa chất Khoáng sản, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 1/7/2015 đến 15/7/2015 tại Trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tuy nhiên tới nay, phiên đấu giá này vẫn chưa được thực hiện.
ks
(TBTCO) - Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác đối với 4 mỏ khoáng sản được đấu giá đợt I/2015.