Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đấu giá khoáng sản đợt 1:thu gần 4 tỷ đồng tiền đặt cọc
ks
(TBTCO) - Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác đối với 4 mỏ khoáng sản được đấu giá đợt I/2015.