Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đấu giá nhập khẩu ô tô cũ
dau gia o to
(TBTCO) - Chiều 14/8, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), qua đó 2 doanh nghiệp đã trúng đấu giá.