Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đấu giá thành công 100%
ctn
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 7,3 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu, với mức giá khởi điểm là 13.200 đồng/cổ phần.
HNX
(TBTCO) - Sáng ngày (7/4), phiên đấu giá bán 4.298.100 cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội, có mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần đã được hết 100%, thu về hơn 43,6 tỷ đồng.