Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dầu Giây – Phan Thiết
Dầu Giây - Phan Thiết
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý tách Dự án đầu tư đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thành hai hợp phần một hợp phần 36 km và 1 hợp phần 62 km.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã phát biểu như vậy tại Hội nghị xúc tiến đầu tư cho tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Bộ GTVT tổ chức ngày 19/9, tại Hà Nội.
(TBTCO) - Ngày 26/6/2013, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết (DPEP) thí điểm theo hình thức đối tác công tư (PPP).