Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đấu thầu
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Ngày 17/7/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 8.000 tỷ đồng.
Gỗ hợp pháp
(TBTCO) - Khi Chính phủ thực hiện mua sắm công có trách nhiệm, sẽ lan tỏa thông điệp quan trọng tới các nhóm tiêu dùng khác trong xã hội về hành vi mua sắm của mình, từ đó thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng.
KBNN
(TBTCO) - Ngày 19/6/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Kết thúc phiên đấu thầu, KBNN đã huy động được 2.000 tỷ đồng.
hoi
(TBTCVN) - Trong những năm qua, cơ chế, chính sách tài chính cho quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện, linh hoạt, tạo điều kiện triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020.
thuốc
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn hướng dẫn thực hiện mua sắm thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam thực hiện thí điểm lần 2.
tài sản công
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công căn cứ vào quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền.
Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn đấu thầu qua mạng
(TBTCO) - Ngày 18/4/2019, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn đấu thầu qua mạng.
đầu thầu qua mạng
(TBTCO) - Việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước là yêu cầu bắt buộc theo lộ trình, phù hợp với điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông và trình độ, nhận thức của các bên tham gia.
dau thau
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.