Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đấu thầu
Truyền thông
(TBTCO) - Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) ngành Thông tin và truyền thông tới đây sẽ thực hiện bằng các phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu.
TPCP
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tiếp tục có phiên huy động thành công 100%, đạt 4.000 tỷ đồng/4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu. Không như phiên kế trước, lãi suất trái phiếu trúng thầu có sự phân hóa, cụ thể lãi suất kỳ hạn 10, 15 năm tăng nhẹ, còn kỳ hạn 20 năm vẫn giảm khá mạnh.
cao tốc
(TBTCO) - Theo Bộ Giao thông vận tải, dự kiến tháng 4/2020 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cao tốc Bắc - Nam. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu khoảng 90 ngày, thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu khoảng 50 ngày. Trường hợp thuận lợi có thể hoàn thành đấu thầu khoảng tháng 11/2020.
nhà thuốc
(TBTCO) - Theo Bộ Y tế, Thông tư số 15/2019/TT-BYT cơ bản giải quyết được các vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị mua sắm tập trung, các cơ sở khám chữa bệnh được đơn giản hóa, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả kinh tế.
vietinbank
(TBTCO) - Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Dịch vụ bảo trì 3 năm hệ thống UPS 160KVA tại Trung tâm Dữ liệu của VietinBank được bán từ 9h00 ngày 10/9/2019 đến trước 9h00 ngày 19/9/2019.
vietinbank
(TBTCO) - Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Dịch vụ bảo trì 3 năm hệ thống UPS 160KVA tại Trung tâm Dữ liệu của VietinBank được bán từ 9h00 ngày 10/9/2019 đến trước 9h00 ngày 19/9/2019.
vietinbank
(TBTCO) - Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Dịch vụ bảo trì 3 năm hệ thống UPS 160KVA tại Trung tâm Dữ liệu của VietinBank được bán từ 9h00 ngày 10/9/2019 đến trước 9h00 ngày 19/9/2019.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Ngày 17/7/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 8.000 tỷ đồng.
Gỗ hợp pháp
(TBTCO) - Khi Chính phủ thực hiện mua sắm công có trách nhiệm, sẽ lan tỏa thông điệp quan trọng tới các nhóm tiêu dùng khác trong xã hội về hành vi mua sắm của mình, từ đó thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng.