Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đấu thầu trái phiếu chính phủ
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Ngày 17/7/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 8.000 tỷ đồng.
KBNN
(TBTCO) - Ngày 19/6/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Kết thúc phiên đấu thầu, KBNN đã huy động được 2.000 tỷ đồng.
điều chỉnh đấu thầu TPCP
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2018 qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng mức phát hành là 175 nghìn tỷ đồng.
tp
(TBTCO) - Chi phí đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) trả cho sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) bằng 0,025% giá trị danh nghĩa trái phiếu chính phủ (TPCP) phát hành theo phương thức đấu thầu, nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng/phiên đấu thầu.
Kho bạc Nhà nước huy động hơn 21.487 tỷ đồng trong tháng 4
(TBTCO) - Trong tháng 4/2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 21.487,2 tỷ đồng, đạt 30,7% kế hoạch quý II/2014. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 29/4, KBNN huy động được 110.781,3 tỷ đồng, đạt 47,7% kế hoạch năm.