Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đầu tư 465 tỷ đồng nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở
y te co so
(TBTCO) - Năm 2014, tỉnh Hậu Giang sẽ đầu tư 465 tỷ đồng vào hệ thống y tế cơ sở, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân.