Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư công
Hà Nội
(TBTCO) - Hà Nội đang yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
Giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Sơn La đứng trong top 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cao nhất cả nước. Tỷ lệ giải ngân này đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua với tốc độ tăng trưởng 63%.
NĐH
(TBTCO) - Luật Đầu tư công năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020. Tuy nhiên, sau hơn một năm có hiệu lực, định nghĩa về vốn đầu tư công vẫn còn cần được giải thích cụ thể.
Công chức Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đang giải đáp các vướng mắc của đơn vị
(TBTCVN) - Thu hồi dư nợ quá hạn tạm ứng vốn đầu tư công là vấn đề nan giản của hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, tại Hòa Bình, trong năm 2020 vừa qua, địa phương đã làm rất tốt công tác này, nhờ đó số nợ quá hạn vốn ứng trước trong xây dựng cơ bản của tỉnh đã giảm hơn 100 tỷ đồng.
nợ công
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, việc huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ, xử lý rủi ro và thực hiện các nghiệp vụ quản lý nợ công đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần giảm dư nợ công từ mức đỉnh 63,7% GDP năm 2016 xuống còn 55,8% GDP cuối năm 2020.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Năm 2020 nhiều thử thách nên những thành công đạt được càng có ý nghĩa hơn, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách là một điển hình.
sông Lũy
(TBTCO) - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao là 13.978 tỷ đồng. Năm 2020, Bộ này đã giải ngân đạt 88%.
Giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Thái Bình, tính đến hết tháng 11/2020, số vốn đầu tư giải ngân qua đơn vị đạt 80% kế hoạch.
KBNN NT
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, đến đầu tháng 12/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương mới đạt 44% kế hoạch.