Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư công
Ưu tiên dự án dở dang
(TBTCVN) - Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung.
BVP
(TBTCO) - Góp ý cho dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo phải nêu bật được tinh thần đẩy mạnh phân cấp, tăng trách nhiệm và tăng cường hậu kiểm như ban soạn thảo đề xuất; đồng thời nên tập trung sửa đổi những nội dung thực sự vướng mắc, cấp thiết.
VĐH
(TBTCO) - Chính phủ chủ trương quy định rất rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp, thời hạn thực hiện, không phải tiền kiểm là tạo điều kiện "ngâm hồ sơ", nhũng nhiễu làm chậm quá trình thực hiện đầu tư công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.
cà mau
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, một số dự án hiện còn vướng mắc trong khâu bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn trong năm 2018 là nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm.
giải ngân
(TBTCO) - Tính đến ngày 20/10/2018, Bộ Y tế mới giải ngân được 596,9/5.260 tỷ đồng vốn đầu tư ngân sách nhà nước giao năm 2018, đạt 11% kế hoạch.
TT
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Đầu tư công là cần thiết để khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quản lý đầu tư công hiện nay, song cần cân nhắc việc mở rộng nhiều khái niệm như nợ đọng, dự án khẩn cấp, khái niệm về đầu tư công, nâng tiêu chí dự án trọng điểm quốc gia.
nguyên đức hải
(TBTCO) - Sáng 12/11, với 89,48% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó quyết định tăng tổng mức vốn nước ngoài từ 300 nghìn tỷ đồng lên 360 nghìn tỷ đồng.
đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019. Theo đó, dự toán chi đầu tư phát triển phải được bố trí các dự án thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã có quyết định đầu tư.
tiền
(TBTCO) - Báo cáo gửi về Bộ Tài chính mới đây của UBND tỉnh Hòa Bình cho thấy, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 99% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt 68% kế hoạch vốn của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao, với số tiền hơn 778 tỷ đồng.